• icon
  • icon
  • icon
  • icon

Публічна оферта

Договір публічної офертипро надання добровільної благодійної пожертви, безоплатної передачі майна та грошових засобів в благодійних цілях


Дата набрання чинності: 15.09.2022 року

Ця оферта, адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб (далі іменовані «Благодійник») – відвідувачам вебсайту Благодійної організації «Благодійний фонд «Хелп Юкрейн Хаб», в мережі Інтернет: https://www.helpukrainehub.org (далі – «Вебсайт»), і є офіційною публічною пропозицією Благодійної організації «Благодійний фонд «Хелп Юкрейн Хаб», код ЄДРПОУ 44848994 (далі іменована – БО БФ Хелп Юкрейн Хаб), в особі Директора Корнійка Дмитра Васильовича, що діє на підставі Статуту, укласти договір про благодійну пожертву (далі – Договір), предмет та істотні умови якого вказані нижче:
1. Терміни та визначення:Публічна Оферта – чинна пропозиція БО БФ Хелп Юкрейн Хаб, розміщена на Вебсайті, про надання благодійної пожертви, звернена до необмеженого кола осіб, у тому числі Благодійника.
Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Вебсайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок БО БФ Хелп Юкрейн Хаб через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок БО БФ Хелп Юкрейн Хаб.
Благодійна пожертва – здійснення Благодійником добровільного грошового переказу для досягнення та реалізації цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності БО БФ Хелп Юкрейн Хаб відповідно до Договору, Статуту Організації та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
2. Предмет договору:Предметом цього договору є безоплатна передача Благодійником у власність БО БФ Хелп Юкрейн Хаб грошових коштів, шляхом здійснення добровільних пожертвувань на здійснення статутної діяльності БО БФ Хелп Юкрейн Хаб.Благодійна пожертва є добровільною та не підлягає подальшому поверненню Благодійнику.Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви.За бажанням, Благодійник може вказати цільове призначення благодійної пожертви, обравши серед програм (проектів), цілей, оголошених БО БФ Хелп Юкрейн Хаб.
3. Способи внесення благодійної пожертви:● одноразовий платіж;● підписка, яка передбачає щомісячні/ щорічні платежі у довільній сумі.Вказана підписка може бути скасована у будь-який момент через сервіси банку користувача (наприклад, Приват24) або за запитом Благодійника до БО БФ Хелп Юкрейн Хаб.
4. Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями та повною мірою усвідомлює і погоджується з предметом Договору, з метою публічного збору пожертв і з правом Організації використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати БО БФ Хелп Юкрейн Хаб, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.
5. Благодійник і БО БФ Хелп Юкрейн Хаб, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним у письмовій формі. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину не означає його недійсність.
6. Права та обов'язки БО БФ Хелп Юкрейн Хаб:6.1. БО БФ Хелп Юкрейн Хаб має право:отримувати благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення цілей, завдання, напрямів та видів статутної діяльності БО БФ Хелп Юкрейн Хаб відповідно до Договору, Статуту Організації та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;без погодження з Благодійником змінювати напрямки використання пожертви в межах Статутної діяльності БО БФ Хелп Юкрейн Хаб;без погодження з Благодійником використовувати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати БО БФ Хелп Юкрейн Хаб, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.6.2. БО БФ Хелп Юкрейн Хаб зобов'язаний:використовувати отримані благодійні пожертви відповідно до предмету та умов цього Договору, Статуту БО БФ Хелп Юкрейн Хаб та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;звітувати про використання благодійних пожертв у порядку, визначеному цим Договором та чинним законодавством України.
7. Благодійник має право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви.
8. Місце проведення публічного збору коштів:Публічний збір благодійних пожертв проводиться на території будь-якої країни світу. Безпосередня діяльність БО БФ Хелп Юкрейн Хаб, що стосується публічного збору пожертв за Договором, проводиться за місцезнаходженням БО БФ Хелп Юкрейн Хаб.
9. Термін збору коштів:Публічний збір благодійних пожертв триває до моменту ліквідації БО БФ Хелп Юкрейн Хаб, якщо інший термін не буде визначений БО БФ Хелп Юкрейн Хаб.
10. Мета збору та порядок використання благодійних пожертвувань:БО БФ Хелп Юкрейн Хаб здійснює збір коштів для підтримки українського народу шляхом фінансування різноманітних видів гуманітарної допомоги для населення та допомоги військовим з метою збереження життя та забезпечення захисту території України, а також подальшої відбудови інфраструктури держави.Використання зібраних за Договором благодійних пожертв проводиться шляхом закупівлі та постачання різноманітних видів гуманітарної допомоги безпосередньо людям чи організаціям, які постраждали від війни в Україні, а також закупівлю амуніції та іншого обладнання для захисників України.
11. Порядок загального доступу до фінансових звітів БО БФ Хелп Юкрейн Хаб:Доступ до звітів про використання благодійних пожертв Організації надається Благодійнику за його письмовою заявою. Інша інформація надається БО БФ Хелп Юкрейн Хаб у порядку і в строки, передбачені чинним законодавством України. БО БФ Хелп Юкрейн Хаб може оприлюднювати звітність про використання благодійних пожертв на Вебсайті.
12. Усі витрати по сплаті сум (комісій), пов'язаних з перерахуванням і зарахуванням благодійних пожертв, несе Благодійник.
13. Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної ним при перерахуванні добровільної благодійної пожертви.
14. З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» та на виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних. БО БФ Хелп Юкрейн Хаб зобов'язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію про благодійників третім особам за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України.
15. Акцепт також означає, що Благодійник – фізична особа повідомлений(а) і згодний(а) з наступним:Благодійник надає БО БФ Хелп Юкрейн Хаб безумовну згоду на обробку його(її) персональних даних, наданих при відвідуванні Сайту та/або здійсненні грошового переказу (далі – персональні дані), та повідомлений(а) про включення такої інформації до бази персональних даних БО БФ Хелп Юкрейн Хаб та про всі права щодо захисту його(її) персональних даних, передбачені чинним законодавством України, а саме ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних»;БО БФ Хелп Юкрейн Хаб здійснює обробку персональних даних будь-якими способами з метою належної реалізації цього Договору та його статутної діяльності.
16. До відносин між Благодійником і БО БФ Хелп Юкрейн Хаб застосовуються положення українського законодавства.